บริการให้คำปรึกษา (Advisory )
หลักสูตรและกิจกรรมให้ความรู้ ด้านการส่งออกแก่ผู้ประกอบการ
EXAC ONLINE ADVISORY Survice
บริการให้คำปรึกษา (Advisory )
imagesDefault
เทรนด์ธุรกิจยั่งยืน รักษ์โลก VS กีดกันก...

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า บริบทการค้าโลกเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไป เทรนด์ธุรกิจยั่งยืน “Sustainable...

04.08.2020 19:05:43
imagesDefault
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่...

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME ที่ทำการค้าระหว่างประเทศ ...

03.08.2020 10:17:38
imagesDefault
ตั้งการ์ดรับมือทำการค้าระหว่างประเทศ ด้ว...

หนึ่งในปัญหาคลาสิกในการทำการค้าก็คือ คู่ค้าเบี้ยวชำระเงินหลังจากสั่งซื้อสินค้าไปแล้ว หากเป็นการซื้...

01.08.2020 11:16:31
imagesDefault
5 ความพร้อมก้าวสู่ผู้ส่งออกมืออาชีพ...

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดไปทั่วทุกมุมโลกของโควิด-19 คำว่า “นิว นอร์มอล” (New Norma...

23.07.2020 15:38:37
imagesDefault
สร้างความยั่งยืนด้วย ‘การค้าระหว่างประเท...

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลกนั้น ได้เน้นไปที่การค้าระหว่างประเทศ เพราะการค้าทำให้เราผลิต เ...

20.07.2020 13:29:26

COVID-19

ธุรกิจของท่านได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัส โควิด 19 เพียงใด

INCORRECT

CORRECT

TESTIMONIAL

testimonial

อยากส่งออกต้อง ‘ไม่หยุดเรียนรู้’ ...

testimonial

'พันธมิตร' เคล็ดลับความสำเร็จสไตล์ Snow girl ...

testimonial

Minisize Me สิ่งทอรักษ์โลก