บริการของ EXAC

ทำความรู้จัก‘EXIM Mobile Clinic’

การปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการไม่ใช่ความสัมพันธ์เดียวที่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มีกับลูกค้า  หลังจากเป็นแหล่งเงินให้ผู้ประกอบการไปขยายธุรกิจแล้ว ธนาคารยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการด้วย

แต่การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า หรือ ผู้ประกอบการทั่วไป สำหรับ EXIM BANK ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะธนาคารมีพันธกิจชัดเจนว่า ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการส่งออกและการลงทุนของไทยไปต่างประเทศ ไม่เหมือนธนาคารเฉพาะกิจแห่งอื่น อีกทั้งไม่มีการรับฝากเงินจากประชาชน ธนาคารจึงตั้งสาขาในแหล่งที่มีผู้ส่งออกอยู่ คือ สาขาเชียงใหม่  สาขาเสรีไทย   สาขาแหลมฉบัง  สาขาขอนแก่น สาขาบางนาตราด กม.3    สาขาพระราม2  สาขาพระราม4  สาขารังสิต  และสาขาหาดใหญ่

ศศิธร มาเมือง ผู้จัดการส่วนบริหารเครือข่ายและที่ปรึกษาผู้ประกอบการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXAC ) กล่าวว่า กิจกรรม EXIM Mobile Clinic นี่ เกิดจากแนวคิดของ คุณวรรธนา มงคลศรี  รองกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK  ต้องการแก้ปัญหาที่ธนาคารมีสาขาน้อย ทำให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดที่ไม่มีสาขาธนาคารตั้งอยู่ ไม่รู้จักบทบาทหน้าที่ของ EXIM BANK ประกอบกับเล็งเห็นความสำคัญของการให้คำปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับด้านการเงิน  การตลาด และการผลิต ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

 แรกเริ่มของกิจกรรม EXIM Mobile Clinic ธนาคารจัดทีมงานด้านการตลาดที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับการเงิน การตลาด และการผลิต เพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้าแบบเชิงลึกมาให้คำแนะนำ ให้ความรู้ และเสนอโอกาส เพื่อเตรียมความพร้อมให้ เอสเอ็มอี ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถวางแผนธุรกิจและทราบแนวทางขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อขยายกิขการหรือเป็นทุนหมุนเวียน เพื่อให้การส่งออกประสบความสำเร็จ

“การจัดกิจกรรมจะเป็นการแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มการเงิน  กลุ่มการตลาด และกลุ่มนวัตกรรม ธนาคารจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานด้านการตลาดของธนาคารให้คำปรึกษากลุ่มละ 2 คน และขอรับการสนับสนุนสถานที่ในการจัดกิจกรรมจากหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐในแต่ละจังหวัด จากการจัดกิจกรรม EXIM Mobile Clinic ที่ผ่านมา พบว่า ผลตอบรับจากผู้ประกอบการและหน่วยงานพันธมิตรเพิ่มขึ้นทุกปี จนต้องจำกัดผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากสถานที่ราชการในต่างจังหวัดค่อนข้างจำกัด สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่สามารถรองรับได้” ศศิธร กล่าว

ปัจจุบัน EXIM เราต้องปรับรูปแบบกิจกรรมเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม โดยเพิ่มกลุ่มนวัตกรรม และขยายระยะเวลาในการให้คำปรึกษาจากเดิมแบ่งเป็น 2 รอบ (รอบเช้า-รอบบ่าย) เป็นรอบเดียวตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลาขอรับคำปรึกษาอย่างทั่วถึงทุกราย

ต่อมาในปี 2561 ธนาคารมีนโยบายจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXAC) ขึ้น เพื่อเพิ่มบทบาทการเป็นธนาคารเฉพาะกิจในการสนับสนุน พัฒนา บ่มเพาะ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ให้มีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น จึงจัดให้มีทีมให้คำปรึกษาจากภายใน และจากหน่วยงานพันธมิตร ผู้ประกอบการที่ต้องการขอรับคำปรึกษาสามารถขอรับคำปรึกษาผ่านช่องทางต่างๆ ของ EXIM ได้หลายช่องทาง เช่น ส่งคำถามจาก Facebook ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จาก EXAC โทรกลับไปให้คำปรึกษาทุกสาย หรือโทรศัพท์ตรงเข้ามาที่ธนาคาร รวมถึงกิจกรรมพบกูรู Advisory Day ที่มีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายในธนาคาร หรือจากหน่วยงานพันธมิตรให้คำแนะนำ

สำหรับ กิจกรรม Advisory Day ก็เป็นกิจกรรมให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ แต่รูปแบบจะแตกต่างจาก EXIM Mobile Clinic ตรงที่ จะเป็นการรวบรวมความต้องการผู้ประกอบการที่ต้องการได้รับคำปรึกษาเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งแบบเชิงลึก หรือฝึกปฏิบัติจริงแบบกลุ่มประมาณ 10-15 บริษัท ระยะเวลาตั้งแต่ 9.00-12.00 น. เท่านั้น โดยใช้สถานที่อาคารเอ็กซิม ชั้นลอบบี้ ในการจัดกิจกรรม กิจกรรมในการให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของส่วนบริหารเครือข่ายและที่ปรึกษาผู้ประกอบการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า

ผู้ประกอบการท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ EXAC โทร 022713700 ต่อ 3502

Author : ชลลดา อิงศรีสว่าง ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXAC)  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

 

 

Most Viewed
more icon
 • “ช่วยผู้ประกอบการตั้งไข่ธุรกิจ” ความภูมิใจของ EXAC และ พันธมิตร

  หลังจากที่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) จัดตั้ง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXAC) ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เป็น One Stop Service สำหรับลูกค้าของธนาคาร โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่...

  calendar icon23.03.2020
 • Business Matching

  Business Matching หรือการจับคู่ธุรกิจ คำสุดฮิตและรู้จักกันดีของผู้ประกอบการที่อยากจะขายสินค้าของตนในต่างประเทศ และมักเข้าร่วมกิจกรรม Business Matching หรืองานแสดงสินค้าต่างๆ การจัด Business Matching มีเป้าหมายเพื่อหาคู่...

  calendar icon03.03.2020
 • ติดต่อขอคำปรึกษา

  ท่านผู้ประกอบการธุรกิจ ทั้งที่กำลังจะเริ่มต้นกิจการ หรือดำเนินกิจการแล้ว สามารถติดต่อขอคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของธนาคารได้ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ส่วนบริหารเครือข่ายและที่ปรึกษาผู้ประกอบการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า...

  calendar icon16.03.2020