การตลาด

เตรียมตัวเตรียมใจไปเปิดตลาดในงานแฟร์

การเริ่มต้นหาตลาดส่งออก เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการส่งออกหน้าใหม่ทุกราย มีความกังวลว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี จะหาผู้ซื้อต่างประเทศจากที่ไหน แล้วจะเชื่อมั่นได้อย่างไรว่าผู้ซื้อจะสนใจสินค้าของเราจริง??

วันนี้ขอแนะนำให้ผู้ส่งออกมือใหม่ ได้รู้จักกับการทำตลาดช่องทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงในการใช้โฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการได้อย่างคุ้มค่า ได้พบคู่ค้า พบลูกค้าตัวจริงที่สนใจสินค้าของเรา และสามารถสร้างออเดอร์ได้จริง นั่นคือ การหาช่องทางการตลาดด้วยการไปร่วมออกร้านในงานแสดงสินค้า  (Exhibition)  

การจัดการแสดงสินค้านี้ ผู้จัดมีทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ทุกประเทศจะมีการจัดงานแสดงสินค้าเพื่อเปิดโอกาสให้นักธุรกิจท้องถิ่นได้พบปะกับผู้ซื้อที่มาจากต่างแดน การจัดงานแฟร์ที่ได้รับความนิยมในโลก ก็มีอยู่หลายงาน อาทิ World Expo , Motor Expo , World Food Expo  ฯลฯ  ส่วนงานแสดงสินค้าของไทยที่ได้รับความนิยมมาก อาทิ Bangkok Jewelry Fair  ซึ่งก็มีนักธุรกิจข้ามชาติเดินทางเข้ามาติดต่อซื้อขายสินค้าอย่างมากมาย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นแม่งานใหญ่ของภาครัฐในการนำเอาผู้ประกอบการส่งออกไทยให้ออกไปพบปะกับผู้ซื้อในต่างประเทศ ได้พยายามส่งเสริม จัดงานแสดงสินค้าและบริการอยู่เป็นประจำและมากขึ้นทุกๆ ปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเพิ่มตัวเลขการส่งออกให้แก่ผู้ประกอบการไทย และด้วยการที่ประเทศไทยมีการผลิตสินค้าหลากหลายมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีทั้งสินค้าที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ  อาหาร สินค้าตกแต่งบ้าน การออกไปงานแฟร์จะทำให้สามารถทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักและสามารถเปิดตลาดใหม่ได้อย่างสม่ำเสมอ

 รูปแบบงานที่เห็นกันบ่อยๆ เช่น ออกร้านโชว์สินค้า หรือการจัด Business Matching เพื่อให้ผู้ขายและผู้ซื้อได้พบเจอและเปิดการเจรจาธุรกิจกัน (เรื่อง Business Matching สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook page : EXAC by EXIM BANK ได้ให้รายละเอียดไว้แล้ว) ซึ่งการจัดงานแบบนี้มีทั้งแบบที่พาผู้ประกอบการไทยไปยังประเทศที่เป็นเป้าหมาย หรือการเชิญผู้ซื้อที่สนใจจากต่างประเทศมาเยี่ยมชมงานที่จัดขึ้นในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่การจัดงานจะแบ่งประเภทสินค้าอย่างชัดเจนเพื่อเป็นการกรองและคัดเลือกผู้ประกอบการรวมถึงผู้ซื้อที่สนใจในธุรกิจประเภทเดียวกัน เช่น งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค THAIFEX - Anuga Asia ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

เมื่อการไปออกงานแสดงสินค้าเป็นเรื่องจำเป็นในการเปิดตลาดและพบปะกับลูกค้าตัวจริง การไปออกงานแสดงสินค้าแต่ละครั้ง ผู้ประกอบการควรเตรียมตัวให้พร้อมที่สุด วางแผนล่วงหน้า และมีกลยุทธ์ทางการตลาดและการผลิต สามารถผลิกแพลงผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งทำให้เรามีโอกาสขายสินค้าได้สูงและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

การเตรียมตัวเพื่อไปออกงานแสดงสินค้า  

 1. ผู้ประกอบการจะต้องศึกษารายละเอียดของงานแสดงสินค้าที่จะไป และคัดเลือกว่าเหมาะสมกับสินค้าของเราหรือไม่ ตรวจสอบว่าผู้จัดงานเป็นใคร เนื้อหางานและวัตถุประสงค์เป็นอย่างไรบ้าง เป็นงานจัดใหม่หรือจัดต่อเนื่องมานานหลายปี เพราะสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อภาพรวมของงาน และหมายถึงจำนวนผู้เข้าร่วมงานจะมีมากหรือน้อยด้วย การศึกษารายละเอียดทำได้จาก ศึกษาข้อมูลจากโบรชัวร์ อินเทอร์เน็ต และข้อมูลจากผู้ประกอบการที่เคยไปออกงานนั้นมาแล้วว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไร มีเพื่อนร่วมอาชีพรายใดบ้างที่เคยไปมาแล้ว ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่มใด ลักษณะการออกแบบบูทและการตกแต่งเป็นอย่างไร สินค้าที่นำมาแสดงเป็นอย่างไร 
 1. การเตรียมพร้อมสำหรับการสื่อสารกับลูกค้า การไปออกบูทในงานแสดงสินค้าโดยเฉพาะในต่างประเทศ จำเป็นต้องหาบุคคลากรที่สามารถพูด และสื่อสารกับลูกค้าได้ เช่น ไปออกงานที่จีน ก็ควรหาล่ามที่พูดภาษาจีนได้ไปด้วย หรือไปญี่ปุ่น ก็จะต้องหาล่ามพูดภาษาญี่ปุ่นไปด้วยเพื่อป้องกันการสื่อสารผิดพลาด เสียโอกาสที่จะได้ออเดอร์หรือธุรกิจต่อเนื่อง จากการไปออกงานนี้
 2. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายให้พร้อม เช่น แคตตาล็อกสินค้ามีทั้งรายละเอียดแบบสั้นและแบบยาว  ใบเสนอราคา โปรโมชั่นต่างๆ รวมทั้งข้อมูลในโซเชียลมีเดียทั้งหลาย เพื่อให้ลูกค้าเห็นจุดเด่นของสินค้าและคุณภาพที่แตกต่าง  สามารถนำเอาสินค้าไปเที่ยบกับคู่แข่งได้ การเตรียมพร้อมทำให้ผู้ประกอบการดูเป็นมืออาชีพ น่าไว้วางใจ และน่าประทับใจ
 3. เก็บข้อมูลของลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมบูทอย่างละเอียดในโลกการค้าขายปัจจุบัน ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขยายตลาด การผลิตสินค้าให้เป็นที่ต้องการของลูกค้า โดยพาะที่อยู่ที่ติดต่อได้ของลูกค้า เพราะเราสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องหลังจากจบงานไปแล้วได้ โดยส่งจดหมายหรืออีเมลล์ขอบคุณลูกค้าที่มาชมบูททั้งจากคนที่มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าในอนาคตและคนควรทำความรู้จักกันไว้

อย่างไรก็ดี สถานการณ์ปัจจุบันการจัดงานแฟร์และงานเอ็กซิบิชั่นต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศต้องถูกยกเลิก บางงานต้องก็ต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากทั่วโลกกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องสุขภาพอนามัยและเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งทุกประเทศต่างมุ่งให้ความสนใจและเร่งหามาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมให้การแพร่ระบาดลดลง จะเห็นได้จากมาตรการต่างๆ ได้ถูกนำมาใช้ในการควบคุมภายในประเทศและระหว่างประเทศ เช่น มาตรการทางด้านสาธารณสุข มาตรการควบคุมจำกัดการเดินทางและการไม่อนุญาตให้เข้าออกของประเทศต่างๆ รวมถึงการเว้นระยะห่างทางกายภาพกับบุคคลอื่น (Social Distancing) เป็นหนึ่งในมาตรการที่ช่วยลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ผู้ส่งออกที่สนใจจะไปร่วมงานแฟร์หรืองานเอ็กซิบิชั่นต้องคอยติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อที่จะได้ไม่เสียโอกาสในการขยายตลาด วันนี้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXAC) มีตารางการจัดงานมาอัพเดทกันซึ่งได้ข้อมูลมาจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) มาฝากกันครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Author : ธัญธวัชร์ มานัสธีร์กุล ผู้จัดการส่วนส่งเสริมการตลาด ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า

บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล ซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

 

 

Most Viewed
more icon
 • นักส่งออกควรปรับตัวอย่างไร เมื่อโลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

  เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก กำลังฉุดเศรษฐกิจโลกให้ถดถอยอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นโจทย์ท้าทายสำหรับธุรกิจส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดเมืองและปิดประเทศชั่วคราว ตั้งแต่ส่งออกสินค้าไม่ได้ สินค้าตกค้างในสต็อ...

  calendar icon18.05.2020
 • สินค้าอาหารไทย ยืนหยัดได้ในทุกวิกฤต

  จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้การค้าระหว่างประเทศหดตัวลงทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยที่เป็นประเทศพึ่งพาการส่งออกเป็นสัดส่วนที่สูง ก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างจากประเทศอื่นๆ แต่มีสินค้าส่งออกประเภทหนึ่ง ที่ได้รับผลกระทบน...

  calendar icon29.05.2020
 • ธุรกิจแฟรนไชส์ โอกาสก้าวไกลของนักส่งออก

  ทุกวันนี้เราอยู่ในยุคที่ใครๆ ก็ฝันอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่หันมาเปิดกิจการของตัวเอง สร้างแบรนด์ของตัวเอง แทนที่จะทำงานประจำ ผสานการใช้เทคโนโลยีและพลังของโซเชียลมีเดีย เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงผ...

  calendar icon30.03.2020