ข่าว

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เสนอภาครัฐช่วยดูแลภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เสนอภาครัฐช่วยดูแลภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้จัดแถลงข่าว โดยภาคเอกชนได้ขอให้ภาครัฐดูแลโรงงาน โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความจำเป็นยิ่งยวด Critical Industry and Supply Chain (CISC) และการขนส่งสินค้า (Logistics) เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าที่จำเป็นขาดแคลน

โดยมีข้อเสนอต่อภาครัฐ 8 ข้อตามภาพประกอบ

 

Most Viewed
more icon