ข่าว

กสอ.พักหนี้เอสเอ็มอีขยายเวลาผ่อนพักหนี้ค้างชำระ

อุตสาหกรรมเริ่มพักหนี้และขยายระยะเวลาผ่อนชำระ ให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิชะลอตัวเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (สกอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีมติให้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยพักหนี้ค้างชำระและขยายระยะเวลาผ่อนชำระนาน 6-12 เดือน ให้กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทยที่ครอบคลุม 7 ประเภท ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.นี้

สำหรับผู้ประกอบการ 7 กลุ่ม ได้แก่ 1.ประเภทอาหาร 2.เครื่องดื่ม 3.ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 4. ของใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 5.ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก 6.สมุนไพรที่ไม่ใช่ยาและอาหาร และ 7 กลุ่มอื่นๆ

คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่สามารถยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกเป็นลูกหนี้ที่ไม่ได้มีหนี้ค้างชำระ สามารถยื่นพักเงินต้นได้ไม่เกิน 12 เดือน หรือขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้จากสัญญาเงินกู้เดิมได้ไม่เกิน 12 เดือน
กลุ่มที่สองคือ กลุ่มลูกหนี้ที่มีหนี้ค่างชำระไม่เกิน 3 งวด โดยต้องนำเงินมาชำระดอกเบี้ย และหรือดอกเบี้ยระหว่างผิดนัด (เบี้ยปรับ) ที่ค้างชำระก่อนเข้าร่วมมาตรการ สามารถยื่นพักชำระหนี้เงินต้นได้ไม่เกิน 6 เดือน และขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้จากสัญญาเงินกู้เดิมได้ไม่เกิน 6 เดือน ทั้ง 2 กรณีจะชำระเพียงดอกเบี้ยเท่านั้น

สำหรับความเสียหายที่ผู้ประกอบการได้รับจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เช่น ยอดขายลดลง รวมทั้งถูกยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า หรือไม่สามารถผลิตสินค้าได้เนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบ สามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือเพื่อพักค้างชำระ หรือขยายเวลาการผ่อนชำระหนี้ในช่วงระยะเวลาวิกฤตดังกล่าว

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่เป็นลูกหนี้หมุนเวียนของ กสอ. จำนวน 2,500 ราย กรอบวงเงินให้กู้ทั้งหมด 396.717 ล้านบาท เฉลี่ยให้กู้รายละ 2 แสนบาท ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด โดยมีลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้เดิมและมีสิทธิ์ขอเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ จำนวนทั้งสิ้น 771 ราย วงเงินกู้รวมกว่า 177,669 ,000  กระจายอยู่ในพื้นที่ 73 จังหวัด

Most Viewed
more icon
 • อันดับความสามารถการแข่งขันไทยปี'63อยู่ที่ 29 ของโลก ลดลง 4 อันดับ

  อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยร่วง จากอันดับ 25 เป็น 29 ของโลก จากปัญหาความถดถอยทางเศรษฐกิจ ธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เปิดเผยรายงานผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของโลกปร...

  calendar icon16.07.2020
 • ลาวยังคงนำเข้าสินค้าอุปโภคและบริโภคจากไทยอย่างต่อเนื่อง

  วีรนุช ธรรมศักดิ์ หัวหน้าสำนักงานผู้แทนเวียงจันทน์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ระบุว่า Facebook หนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาได้นำเสนอกราฟฟิคข้อมูลการนำเข้าสินค้าอุปโภค-บริโภคของ ส.ป.ป.ลาว จากประเทศไทยผ่านด่านชายแด...

  calendar icon10.07.2020
 • เตือนผู้ส่งออกปลาทูน่าไปอียู

  เตือนผู้ส่งออกปลาทูน่าไปอียู รับมือผลกระทบสหภาพยุโรปเลิกเก็บภาษีนำเข้าปลาทูน่าเวียดนาม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ข้อตกลงการค้าเสรีสหภาพ ยุโรป – เวียดนาม (EVFT...

  calendar icon20.07.2020