ข่าว

ลาวยังคงนำเข้าสินค้าอุปโภคและบริโภคจากไทยอย่างต่อเนื่อง

วีรนุช ธรรมศักดิ์ หัวหน้าสำนักงานผู้แทนเวียงจันทน์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ระบุว่า Facebook หนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาได้นำเสนอกราฟฟิคข้อมูลการนำเข้าสินค้าอุปโภค-บริโภคของ ส.ป.ป.ลาว จากประเทศไทยผ่านด่านชายแดนต่างๆ โดยใช้ข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศของไทยพบว่า ภาพรวม สินค้าอุปโภค-บริโภคที่ลาวนำเข้าจากไทยมากที่สุด คือ เครื่องสำอางค์ รองลงมาคือไก่ ลำดับ 3 เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลำดับ 4 ผลิตภัณฑ์จากข้าวโพด และผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นลำดับที่ 5

หนองคายเป็นจังหวัดที่ส่งสินค้าให้แก่ลาวมากที่สุด 41% รองลงมาคือมุกดาหาร 20% ลำดับ 3 เป็นเชียงราย 13% ลำดับ 4 คืออุบลราชธานี 10%

สินค้านำเข้าจากหนองคายเป็นอันดับ 1 คือเครื่องสำอางค์ รองลงมาคือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์จากข้าวโพด

สินค้านำเข้าจากมุกดาหารเป็นอันดับ 1 คือผลิตภัณฑ์พลาสติก รองลงมาเป็นน้ำตาล และผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมการเกษตร

ส่วนเชียงราย ลาวนำเข้าไก่มากเป็นอันดับ 1 รองลงมาเป็นข้าวและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ขณะที่อุบลราชธานี ลาวนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นอันดับ 1 รองลงมาเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดเป็นลำดับ 3...

ดูโพสต์ต้นฉบับ : https://www.facebook.com/166082960225998/posts/1553504208150526/?d=n

ที่มา: Facebook Landlink

 

Most Viewed
more icon