ข่าว

อันดับความสามารถการแข่งขันไทยปี'63อยู่ที่ 29 ของโลก ลดลง 4 อันดับ

อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยร่วง จากอันดับ 25 เป็น 29 ของโลก จากปัญหาความถดถอยทางเศรษฐกิจ

ธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เปิดเผยรายงานผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของโลกประจำปี 2020 ที่จัดโดย สถาบัน Institute for Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยประเทศที่ได้รับการจัดอันดับ 1 จากการจัดอันดับทั้งหมด 63 ประเทศ คือ สิงคโปร์ ตามมาด้วยอันดับ 2 เดนมาร์ก อันดับ3 สวิตเซอร์แลนด์ อันดับ4 เนเธอร์แลนด์ และอันดับ 5 คือ ฮ่องกง

รายงานของ IMD ระบุว่า ประเทศที่ติดอันดับความสามารถสูงที่สุด 5 อันดับแรก เป็นกลุ่มเศรษฐกิจขนาดเล็กมีพื้นฐานเศรษฐกิจดีและมีความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่วนประเทศที่เผชิญความท้าทายจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ เช่น กรณีมีความขัดแย้งทางการเมือง สงครามการค้า ล้วนมีอันดับความสามารถในการแข่งขันลดลง อาทิ ฮ่องกง ถูกลดจากอันดับที่ 2 เป็นอันดับที่ 5 ส่วนสหรัฐอเมริกา ถูกลดจากอันดับที่ 3 ไปอันดับที่ 10 และจีนจาก อันดับที่ 14 ไปอยู่อันดับที่ 20 เนื่องจากความขัดแย้งในสงครามการค้า

สำหรับประเทศไทย ถูกจัดอันดับที่ 29 ลดลง 4 อันดับ จากปี 2562 อยู่ที่อันดับ 25 มีผลคะแนนสุทธิลดลงจาก 77.233 มาอยู่ที่ 75.387 เป็นผลมาจากปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว ขาดการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ มีปัญหาการขาดแคลนแรงงานระยะยาว และสถานะการคลังที่ถดถอยลง

ทั้งนี้ การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน IMD จะพิจารณาจากปัจจัยหลักคือ สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพของภาครัฐ ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐาน โดยในปี 2563ได้มีการเพิ่มตัวชี้วัดใหม่เข้ามาด้วยได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน, ดัชนีระดับความเป็นประชาธิปไตย, และสัดส่วนของผู้ประกอบการใหม่ในระยะเริ่มต้นธุรกิจด้วย

Most Viewed
more icon