ข่าว

เมียนมาดีเดย์ เริ่มใช้กฎหมายป้องกันปริมาณการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

เมียนมาดีเดย์ เริ่มใช้กฎหมายป้องกันปริมาณการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 1 กรกฎาคม 2564

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ รายงานว่า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักประธานาธิบดีเมียนมาได้ออกประกาศที่ 83/2020 เพื่อกำหนดวันบังคับใช้กฎหมายป้องกันปริมาณการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยจะมีผลวันบังคับใช้วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 หรือ 1 ปี นับจากวันที่ประธานาธิบดีเมียนมาลงนามในประกาศ

กฎหมายป้องกันปริมาณการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศนี้ รัฐบาลเมียนมาดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ท้องถิ่น ในประเทศ รวมถึงควบคุมปริมาณการนำเข้าสินค้าที่ไม่จำเป็นมายังประเทศเมียนมา  โดยสินค้านำเข้ามายังประเทศเมียนมาเป็นจำนวนมากที่สุด ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง ยานยนต์ วัสดุก่อสร้างและสินค้าอาหาร

ทั้งนี้ เพื่อเป็นตรวจสอบว่า ภาคการผลิตในประเทศได้รับผลกระทบจากปริมาณการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นหรือไม่นั้น จะมีกลไกในการติดตาม ตรวจสอบว่าอัตราการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบอย่างไรต่อสัดส่วนปริมาณการผลิตสินค้าในประเทศ ส่วนแบ่งยอดขาย ความสามารถในการผลิต ผลกำไร/ขาดทุน และสภาวะการจ้างงาน เพื่อภาครัฐจะได้ดำเนิน มาตรการในการปกป้องผู้ผลิตท้องถิ่นในประเทศต่อไป

มาตรการดังกล่าวจะประกอบด้วยการกำหนดอากรขาเข้าเป็นการชั่วคราว รวมถึงการจำกัดปริมาณ การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โดยมีการตั้งคณะกรรมการในการกำกับดูแล นำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมฯ หรือ Union of Myanmar Federation of Chamber of Commerce and Industry (UMFCCI) เป็นผู้แทนจากภาคเอกชน

Most Viewed
more icon
 • อันดับความสามารถการแข่งขันไทยปี'63อยู่ที่ 29 ของโลก ลดลง 4 อันดับ

  อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยร่วง จากอันดับ 25 เป็น 29 ของโลก จากปัญหาความถดถอยทางเศรษฐกิจ ธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เปิดเผยรายงานผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของโลกปร...

  calendar icon16.07.2020
 • ลาวยังคงนำเข้าสินค้าอุปโภคและบริโภคจากไทยอย่างต่อเนื่อง

  วีรนุช ธรรมศักดิ์ หัวหน้าสำนักงานผู้แทนเวียงจันทน์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ระบุว่า Facebook หนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาได้นำเสนอกราฟฟิคข้อมูลการนำเข้าสินค้าอุปโภค-บริโภคของ ส.ป.ป.ลาว จากประเทศไทยผ่านด่านชายแด...

  calendar icon10.07.2020
 • เตือนผู้ส่งออกปลาทูน่าไปอียู

  เตือนผู้ส่งออกปลาทูน่าไปอียู รับมือผลกระทบสหภาพยุโรปเลิกเก็บภาษีนำเข้าปลาทูน่าเวียดนาม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ข้อตกลงการค้าเสรีสหภาพ ยุโรป – เวียดนาม (EVFT...

  calendar icon20.07.2020