ข่าว

เตือนผู้ส่งออกปลาทูน่าไปอียู

เตือนผู้ส่งออกปลาทูน่าไปอียู รับมือผลกระทบสหภาพยุโรปเลิกเก็บภาษีนำเข้าปลาทูน่าเวียดนาม

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ข้อตกลงการค้าเสรีสหภาพ ยุโรป – เวียดนาม (EVFTA) จะมีผลบังคับใช้ในโดยสาระสำคัญของข้อตกลงนี้ ทางสหภาพยุโรป (อียู) จะยกเว้นภาษีศุลกากรให้กับเนื้อปลาแช่แข็งที่มีพิกัดศุลกากร 0304 ส่วนปลาทูน่า กระป๋อง 11,500 ตัน และลูกชิ้นปลากระป๋อง 500 ตัน จะได้รับโควตาภาษีอัตรา 0 % สำหรับเนื้อปลาทูน่าเนื้อแช่แข็ง (พิกัด ศุลกากร 030487) อียูจะลดภาษีภายใน 3 ปีและเนื้อปลาทูน่านึ่ง จะลดภาษีภายใน 7 ปี  

หลังจากข้อตกลง EVFTA มีผลบังคับใช้ จะทำให้เวียดนามได้เปรียบด้านการส่งออกสินค้าไปยังตลาดสหภาพยุโรปมากขึ้น ราคาสินค้าจะถูกกว่าประเทศคู่แข่ง เช่น อินโดนีเซีย เอกวาดอร์ ไทย และฟิลิปปินส์  จะทำให้ ไทยมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียส่วนแบ่งตลาดในสหภาพยุโรปบางส่วนให้แก่เวียดนาม ดังนั้นผู้ประกอบการไทยควรเตรียมความพร้อม ในการปรับตัวต่อสถานการณ์ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีการส่งออกอาหารทะเลไปยัง สหภาพยุโรป ผู้ประกอบเวียดนามจะต้องดำเนินการตามกฎแหล่งกำเนิดสินค้า การปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา แรงงาน และสิ่งแวดล้อมจาก EVFTA ซึ่งเป็นประเด็นที่อุตสาหกรรมประมงจะต้องให้ความสำคัญ หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนด การส่งออกไปยังสหภาพยุโรปจะไม่ได้รับอัตราภาษี 0%

Most Viewed
more icon