ข่าว

เพิ่มช่องทางการให้ความรู้

ศูนย์ EXAC เพิ่มช่องทางการรับข้อมูล ผ่านการรับฟัง Podcast แล้ววันนี้

สามารถติดตามรับฟังได้ทาง

https://soundcloud.com/user-468125651

หรือ ผ่าน Youtube Channel 

https://www.youtube.com/channel/UCPwL6gIRwwWRrvlAcnC9vag

เพื่อส่งมอบความรู้ด้านการส่งออก สำหรับผู้ที่สะดวกรับข่าวสารผ่านการรับฟัง  

 

Most Viewed
more icon