ไฮไลท์หลักสูตร Neo -Go Live

Payment Term ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

 
Advance Payment : การชำระเงินแบบที่ ผู้ซื้อชำระเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ขาย ก่อนการส่งออกสินค้า
- เหมาะกับการค้าขายกับผู้ซื้อรายใหม่ ที่ยังไม่เคยมีประวัติทำการค้าขายด้วยกันมาก่อน และมูลค่าการส่งออกของสินค้ายัไม่สูงมาก

Open Account : การชำระเงินแบบที่ ผู้ขายผลิตสินค้าและส่งสินค้าไปก่อน ผู้ซื้อทำการชำระเงินค่าสินค้าภายหลังการส่งออก
- เหมาะกับผู้ซื้อและผู้ขายเคยทำการค้าด้วยกันมาก่อน เป็นคู่ค้าที่มีความเชื่อถือระหว่างกันสูง หรืออาจเป็นการค้ากับบริษัทในเครือเดียวกัน

Bill for Collection (B/C) :  การชำระเงินแบบที่ ธนาคารของผู้ซื้อเป็นตัวกลางในการส่งเอกสารการซื้อสินค้าไปยังผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อชำระเงินหรือรับรองการชำระเงิน
- เหมาะกับ ผู้ซื้อและผู้ขายที่มีการค้าขายระหว่างกันมาระยะหนึ่ง และไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายต่งๆ ในวิธีการชำระเงินแบบ L/C

Letter of Credit (L/C) : การชำระเงินแบบที่ ธนาคารของผู้ซื้อเป็นผู้รับรองการชำระเงินเมื่อได้รับเอกสารที่ถูกต้องสอดคล้องตาม L/C  
- เหมาะกับกรณีที่ผู้ขายไม่มั่นใจในสถานะทางการเงินของผู้ซื้อ และผู้ขายที่ต้องการ L/C สำหรับการกู้เงินกับธนาคาร

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเทอมการชำระเงินแบบ Open Account เป็นเทอมที่ผู้ซื้อต่างประเทศนิยมใช้มากที่สุด ถึงแม้จะมีความเสี่ยงมากที่สุดสำหรับผู้ส่งออก ในการทำธุรกิจโดยใช้เทอมการชำระเงินแบบ Open Account ผู้ส่งออกสามารถป้องกันความเสี่ยงนี้ ด้วยการใช้ บริการประเมินความเสี่ยงผู้ซื้อ 
เป็นบริการที่ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ซื้อ/ธนาคารผู้ซื้อในต่างประเทศ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจทางการค้า รวมทั้งการกำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน และให้เครดิตทางการค้าแก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ

ประโยชน์ คือ ลดความเสี่ยงในการทำการค้าของผู้ส่งออก เนื่องจากสามารถนำข้อมูลที่ได้าประกอบ
การพิจารณาทำการค้ากับผู้ซื้อ/นาคารผู้ซื้อ และกำหนดวงเงินที่ควรขายได้ด้วยตนเอง (Self-insurance)

ข้อมูลที่ผู้ส่งออกจะได้รับ

- ชื่อ ที่อยู่ ประเภทของกิจการ ลักษณะของธุรกิจ วันที่ก่อตั้ง และจำนวนพนักงานของผู้ซื้อ/ธนาคารผู้ซื้อ
- แนวโน้มกิจการของผู้ซื้อ/ธนาคารผู้ซื้อ
- ประวัติการชำระเงินผ่าน EXIM BANK (ถ้ามี)
- อันดับความน่าเชื่อถือจาก EXIM BANK

ความเห็นของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ต่อวงเงินและเงื่อนไขการชำระเงินที่เหมาะสมต่อผู้ซื้อ/ธนาคารผู้ซื้อ

ติดต่อขอรับบริการได้ที่ โทร. 0 2617 2111 ต่อ 3934-3938 และ 3940-394

หากท่านสนใจธุรกิจด้านการส่งออก EXAC ขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมหลักสูตร “Neo Go-Live by EXAC”

เรียนง่ายๆ จากที่บ้านผ่านช่องทางออนไลน์ ฟรี! แถมมีที่ปรึกษาทางธุรกิจ พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย

สนใจสมัคร ได้ที่ https://www.facebook.com/groups/neogolive/


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า EXIM BANK โทร 02-271-3700 ต่อ 3502


#NeoGoLivebyEXAC

#EXACbyEXIMBANK
#เติมเต็มความเป็นเลิศส่งออกไทยเติบโตไกลอย่างยั่งยืน
#EXIMBANK 
#ส่งออก

 

Most Viewed
more icon
 • INCOTERMS คืออะไร? มีความสำคัญอย่างไรต่อนักส่งออก?

  INCOTERMS คืออะไร? มีความสำคัญอย่างไรต่อนักส่งออก? INCOTERMS คือ ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ ที่ผู้ซื้อผู้ขายต้องระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย เพื่อให้ทราบถึงหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่ต้องปฏิบัติต่อกัน INCOTERMS ม...

  calendar icon05.05.2020
 • ความเสี่ยง(ที่เลี่ยงได้) ในการทำการค้าระหว่างประเทศ

  ความเสี่ยง(ที่เลี่ยงได้) ในการทำการค้าระหว่างประเทศ การหาตลาดให้กับธุรกิจนั้นเป็นเรื่องยากในปัจจุบัน ใครที่เปิดตลาดเพิ่มได้ หรือหาคู่ค้าที่มียอดสั่งซื้ออย่างสม่ำเสมอได้ถือว่าโชคดีเป็นอย่างมาก ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจโลกที่ม...

  calendar icon18.05.2020
 • วิธีตั้งราคาให้เหมาะสมกับสินค้าตัวเอง

  วิธีตั้งราคาให้เหมาะสมกับสินค้าตัวเอง ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่า การตั้งราคาสำคัญแค่ไหนในการทำกำไรของธุรกิจ จากข้อมูลของ Rüdiger, Ellige and Weigell, 2007 กล่าวว่าหากเราเพิ่มราคาขึ้น 1% จะทำให้ก...

  calendar icon19.05.2020