หลักสูตรอบรม

หลักสูตร TOP X รุ่นที่ 1

รับสมัครแล้ววันนี้
กับหลักสูตร TOP X รุ่นที่ 1 
EXPOSE - EXPAND - EXPORT
(รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่าน)

เปิดรับนักธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมสมัครเรียนโครงการหลักสูตรระยะสั้น
สำหรับเจ้าของกิจการและผู้บริหาร
เพื่อการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ รุ่นที่ 1

เรียนทุกวันเสาร์ ในรูปแบบ ON-SITE
ที่อาคาร EXIM BANK
เวลา 13.30 - 17.30
วันศุกร์/เสาร์ 5 ตุลาคม - 26 พฤศจิกายน 2565 (วันศุกร์ 4 ครั้ง/วันเสาร์ 6 ครั้ง)

หลักสูตรสุด EXclusive กับครั้งแรก
ในความร่วมมือกันของ 5 สถาบันชั้นนำ
มาร่วมปั้นผู้ประกอบการส่งออก
กับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

อัดแน่นด้วยความรู้ ประสบการณ์
และโอกาสตลอด 10 ครั้ง

???? Explore Trend ความรู้ล่าสุดในการบริหารธุรกิจที่ช่วย
ให้คุณคิดให้ไกลกว่าแค่ Local Market

???? Expose Youself สร้างโอกาสทำความรู้จักกับนักธุรกิจและนักบริหารร่นใหม่มากมายเพื่อพัฒนาโอกาส

???? Expand your business ได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจาก Exim Bank และเข้าสู่ Database ฐานผู้ส่งออก

???? Export your dream ได้เรียนรู้ข้อมูล ข้อบังคับ ระเบียบ ต่างๆ จากผู้ส่งออกตัวจริง

????Experience ประสบการณ์จริง จากการเดินทางดูงานในประเทศ และ business connection ต่างประเทศ

???? Exchange แลกเปลี่ยนไอเดียและสร้างคอนเนคชั่นนักธุรกิจชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ

หลักสูตรบริหารจัดการโดยวิทยาลัยการ จัดการมหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ร่วมกับ 3 สภาชั้นนำแห่งประเทศไทย
และ EXIM Bank

ทุกสัปดาห์ผู้เรียนจะได้เรียนกับ คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ผู้บริหารระดับสูงจาก
สถาบันที่เข้าร่วม รวมทั้งเรียนรู้จาก ประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการ
ที่ประสบความสำเร็จจริงในตลาด
ส่งออก

ค่าสมัครเรียน 120,000 บาท ต่อท่าน
พิเศษ ค่าสมัครเรียนสามารถใช้ลดหย่อน
ภาษีได้ 200%

สมัครวันนี้ที่

แบบ Google Form
https://forms.gle/35vh1jMwFyAsntoQ9
แบบ PDF
https://www.cm.mahidol.ac.th/topx/images/ApplicationFormV4.pdf

1. Website: https://www.cm.mahidol.ac.th/topx/
2. Line : scan QR code posted on the website/Poster
3. Facebook page: https://www.facebook.com/CMMUMAHIDOL/
4. Tel: คุณอุษณีย์ 081-274-4660, 02-206-2000 ต่อ 2051
คุณวีราภรณ์ 086-892-4557, 02-206-2000ต่อ 4201
คุณประสิทธิ์ 081-684-8568, 02-206-2000 ต่อ 4204

 

 

 

Most Viewed
more icon
 • โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการส่งออก ปี 2565

  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXAC) มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทุกภาคส่วน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดก...

  calendar icon23.03.2022
 • หลักสูตรส่งออกป้ายแดง สำหรับผู้เริ่มต้น

  รายละเอียด หลักสูตรผู้ส่งออกป้ายแดง กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ต้องการพัฒนาสินค้าและวางรากฐานทางธุรกิจ เพื่อเริ่มต้นส่งออก รายวิชาสำหรับบุคคลธรรมดา การวาง...

  calendar icon29.08.2022
 • หลักสูตร นักรบการค้าและการลงทุน (Export Champion Program)

  รายละเอียด หลักสูตรนักรบการค้าและการลงทุน (ExportChampion) กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการนิติบุคคลที่มีประสบการณ์ส่งออก ซึ่งมีความพร้อมในการขยายตลาดการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ ...

  calendar icon30.08.2022