GURU TALK

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXIM Excellence Academy : EXAC)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXIM Excellence Academy : EXAC) ของ EXIM BANK โครงการเสริมความเป็นเลิศด้านการค้าเพื่อผู้ประกอบการส่งออก “หลักสูตรระดับต้น (Neo Exporter)”  เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจในด้านการสร้างมาตรฐานสินค้าและบรรจุภัณฑ์ และแผนธุรกิจเพื่อการส่งออก โดยเริ่มเปิดการอบรมรุ่นที่ 2 แล้วเมื่อวันที่ 21 ก.พ.63  และจะจบหลักสูตรในวันที่ 27  มี.ค.63 ที่อาคารเอ็กซิม สำนักงานใหญ่ EXIM BANK

Most Viewed
more icon
 • ประกันการส่งออก ของดีที่ต้องบอกต่อ

  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือ EXIM BANK มีบริการหนึ่งที่ธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ (SFI) แห่งอื่นไม่มี นั่นคือ “บริการการประกันการส่งออก” บริการประกันการส่งออกนี้ จ...

  calendar icon16.07.2020
 • เปิดแนวคิดผู้ดีไซน์หลักสูตร บ่มเพาะผู้ประกอบการ EXAC

  “ไม่ใช่แค่เรียน แต่ว่ามันจะจบด้วย Solution ทางการเงิน ทางการตลาด และการพัฒนาสินค้า” รัฐบาลมอบหมายภารกิจให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM BANK เพิ่มบทบาทในการเ...

  calendar icon17.04.2020
 • แนะนำรายการ Exporter World Talk

  การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 ขึ้นในโลกตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจโลกไปอย่างสิ้นเชิง เกิดการสร้างระยะห่างทางสังคม การค้าการล...

  calendar icon15.03.2021