GURU TALK

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME ที่ทำการค้าระหว่างประเทศ

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME ที่ทำการค้าระหว่างประเทศ 

 

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ หากท่านเข้าร่วมการอบรม จะได้รับวงเงินค่าธรรมเนียม FX Options สูงสุด 80,000 บาท และค่าธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ 20,000 บาท 

 

ผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สมัครได้แล้ววันนี้ 

 

สนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนา สามารถสมัครได้ที่นี่ https://www.exim.go.th/th/Trainins/Open-Training/fxOption3.aspx

 

หากนิติบุคคลของท่านไม่มีธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับสิทธิตามโครงการนี้ ยังสามารถขอสมัครเข้าร่วมอบรมความรู้ผ่านระบบ E-Learning ได้ฟรี

 

 

Most Viewed
more icon