GURU TALK

แนะนำรายการ Exporter World Talk

     การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 ขึ้นในโลกตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจโลกไปอย่างสิ้นเชิง เกิดการสร้างระยะห่างทางสังคม การค้าการลงทุนหยุดชะงัก บางธุรกิจที่ปรับตัวได้ก็อยู่รอด  ปรับตัวไม่ได้ก็ต้องล้มหายไป  

     ภายใต้สถานการณ์อันยากลำบากของการดำเนินชีวิต การทำธุรกิจ ของคนทั้งโลก การเดินทางไปมาหาสู่กันกลายเป็นเรื่องยาก EXAC หรือ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ได้จัดทำรายการ Exporter World Talk ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ของผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ  สำนักงานผู้แทนในต่างประเทศของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย   และ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ในสังกัด กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ว่า ในแต่ละพื้นที่ของโลกในขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ภายใต้สถานการณ์ New Normal หรือ ความปกติในรูปแบบใหม่ ทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ยังมีโอกาสสำหรับการส่งออก การค้าการลงทุนสำหรับนักลงทุนไทยอย่างไร 

      ข้อมูลและความรู้ที่ได้รับจากรายการ Exporter World Talk จะเน้นไปที่มุมมอง การปรับตัวของธุรกิจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อ inspire ว่าธุรกิจควรปรับตัวอย่างไร โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นและนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับตนเอง  

     รายการ Exporter World Talk เผยแพร่ในรูปแบบการ Like สด ผ่าน  Facebook Fanpage :  EXAC by EXIM BANK  

     โดยท่านสามารถชมรายการย้อนหลังผ่านช่องทางดังนี้

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/EXACbyEXIMBANK

Youtube Channel : https://www.youtube.com/EXACbyEXIMBANK

Soundcloud : https://soundcloud.com/exporter-world-talk

 

โดยรายการที่มีการบันทึกไว้ประกอบมีดังนี้

EP วันที่ เรื่อง วิทยากร ตำแหน่ง
1
27/01/64
โควิด พ่นพิษค้าชายแดน
คุณสมโภชน์ โมกมี
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามฟาสเทนเนอร์ จำกัด
2
29/01/64
ผลไม้ไทย ปลอดภัยจากโควิด?
คุณมณฑล ปริวัตร
นายกสมาคมผู้ส่งออกผลไม้ยุคใหม่
3
03/02/64
ตู้คอนเทนเนอร์กับปัญหาการส่งออก
คุณคงฤทธิ์ จันทริก
ผู้อำนวยการบริหารสภาผู้ส่งออกทางเรือแห่งประเทศไทย
4
05/02/64
รับมือค่าเงินบาทผันผวน
คุณศิริพจน์ พงศ์ปรีชา
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีน สยาม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
5
10/02/64
วิกฤติโควิด-19 กับสินค้าส่งออกไทย
คุณเวทิต โชควัฒนา
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
6
17/02/64
อัพเดตสถานการณ์การค้า-การลงทุนกัมพูชา
คุณชูพล สุขแสนเจริญ
ผูู้แทนสำนักงานผู้แทน ธสน. ณ กรุงพนมเปญ
7
19/02/64
อัพเดตสถานการณ์การค้า-การลงทุน สปป. ลาว
คุณวีรนุช ธรรมศักดิ์
ผูู้แทนสำนักงานผู้แทน ธสน. ณ กรุงเวียงจันทน์
8
24/02/64
อัพเดตสถานการณ์การค้า-การลงทุนเวียดนาม
คุณจักรกริช ปิยะศิริกุล
ผูู้แทนสำนักงานผู้แทน ธสน. ณ นครโฮจิมินห์
9
03/03/64
หลังโควิด มาทำธุรกิจกันเถอะ
คุณพีรพล และ คุณกิตติศักดิ์
ผู้บริหาร บริษัท ไทย เบสท์ โปรดักส์ โฮลดิ้ง จำกัด
10
05/03/64
ปฏิวัติ SMEs ด้วยดิจิทัล
คุณมงคล ลีลาธรรม
ประธานกรรมการบริหาร สสว.
11
10/03/64
อัพเดตสถานการณ์การค้ากับฑูตพาณิชย์อินโดนีเซีย
คุณกรภัทร พันธ์งอก
อัครราชฑูตที่ปรึกษา (ฝายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาร์กาตาร์
12
12/03/64
ตูู้คอนเทนเนอร์เย็น ซัพพลายเชนที่มาแรง
คุณจัตตุเดช คุปตาภา
รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ไทยรีเฟอร์
13
17/03/64
อัพเดตสถานการณ์การค้ากับฑูตพาณิชย์เวียดนาม
ดร. สุภาพร สุขมาก
กงศุล (ฝ่ายการพาณิชย์) / ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์
14
19/03/64
มือใหม่ส่งออกต้องรู้
คุณศักดิ์ ธรรมาภิรานนท์
กรรมการผู้จัดการ บจก. พี แอนด์ พี พรีเมียร์ เทรด
15
24/03/64
อัพเดตสถานการณ์การค้ากับฑูตพาณิชย์จีน
คุณณชธร มโนปัญจศิริ
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง
16
31/03/64
อัปเดตสถานการณ์การค้ากับฑูตพาณิชย์อินเดีย
คุณสายทอง สร้อยเพชร
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นิวเดลลี
17
07/04/64
อัพเดตสถานการณ์การค้ากับฑูตพาณิชย์แอฟริกาใต้
คุณอภิรักษ์ แพพ่วง
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ พริทอเรีย
18
11/05/64
ขยายตลาดส่งออก ด้วยมาตรฐาน อย.
คุณเนาวรัตน์ แตงไทย
นักวิชาการอาหารและยา ชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
19
18/505/64
ฮาลาลไทย ไปตลาดโลก
ดร. ธีระวุฒิ มูฮะหมัด
กรรมการอิสลาม ประจำกรุงเทพมหานคร
20
15/06/64
นวัตกรรม หัวใจการส่งออกผักผลไม้
ผศ.ดร. ศศิธณ ตรงจิตภักดี
รองคณบดีฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
21
29/06/64
ส่งออกอย่างไรให้ได้เงิน
คุุณสมชาย พันธ์นาค
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจธนาคาร EXIM Bank
22
06/07/64
พามือใหม่ ไปหาตลาดต่างประเทศ
คุณพรรณี ชิตรัตฐา
กรรมการผู้จัดการ บริษัท คัพเวอร์ เอิร์ท จำกัด
23
20/07/64
ตลาดส่งออกไปอเมริกา หลังโควิด
คุณมีชัยนันท์ จริยวิลาสกุล
กรรมการผูู้จัดการ บริษัท แม็คริช โพรเกรส จำกัด
24
10/08/64
ธุรกิจดี เมื่อมีที่ปรึกษา
คุณสหพัฒน์ สธนวรรธน์
ผูู้บริหาร บริษัท โอมมี่ เยลลี่ จำกัด
25
24/08/64
ขายดีแบบ E-Commerce
คุณธรรมนาถ ตันติศิริวิทย์
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คิงปิงกรุ๊ป จำกัด

 

 

Most Viewed
more icon
 • ประกันการส่งออก ของดีที่ต้องบอกต่อ

  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือ EXIM BANK มีบริการหนึ่งที่ธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ (SFI) แห่งอื่นไม่มี นั่นคือ “บริการการประกันการส่งออก” บริการประกันการส่งออกนี้ จ...

  calendar icon16.07.2020
 • เปิดแนวคิดผู้ดีไซน์หลักสูตร บ่มเพาะผู้ประกอบการ EXAC

  “ไม่ใช่แค่เรียน แต่ว่ามันจะจบด้วย Solution ทางการเงิน ทางการตลาด และการพัฒนาสินค้า” รัฐบาลมอบหมายภารกิจให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM BANK เพิ่มบทบาทในการเ...

  calendar icon17.04.2020
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXIM Excellence Academy : EXAC)

  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXIM Excellence Academy : EXAC) ของ EXIM BANK โครงการเสริมความเป็นเลิศด้านการค้าเพื่อผู้ประกอบการส่งออก “หลักสูตรระดับต้น (Neo Exporter)” เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจในด้านการ...

  calendar icon10.03.2020