HITS board icon

 • อุตสาหกรรมเริ่มพักหนี้และขยายระยะเวลาผ่อนชำระ ให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิชะลอตัวเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย...

  calendar icon30.03.2020
 • Disruptive technologies เป็นตัวการที่ทำให้ธุรกิจหลายประเภทในโลกนี้ ต้องซวนเซ บางรายต้องล้มหายตายจากไป เพราะไม่สามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและรวดเร็วได้ บางธุรกิจที่ยังไม่ล้มแต่ก็ต้องปรับตัวอย่างหนักห...

  calendar icon01.06.2020
 • เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.63 EXAC จัดงาน Online Advisory "แบ่งปันประสบการณ์ตลาดส่งออก หาโอกาสหลังวิกฤต" โดยวิทยากร คุณณธกฤษ เอี่ยมสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตองแปดผักผลไม้ จำกัด และคุณยุทธพงษ์ มีแก้ว รักษาการผู้บ...

  calendar icon11.06.2020
 • วันที่18มิ.ย.2563ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า(EXAC)จัดให้มีการอบรมออนไลน์ผ่านFacebook Groupชื่อTHAI SMEs TO GLOBALในหัวข้อ“ต่อย...

  calendar icon18.06.2020
 • วันที่ 17 ส.ค. 2563 กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับวิทยากร ในงานสัมมนาโครงการ Thai Franchise “Your Opportunity” จัดโดย EXAC ผ่าน Program ZOOM เพื่อให้นักลงทุนต่างประเทศมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกลงทุนในธุรกิ...

  calendar icon18.08.2020
 • ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 10 มี.ค.2563 รัฐบาลได้อนุมัติมาตรการช่วยเหลือเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ดังนี้ 1. มาตรการสิน...

  calendar icon25.03.2020
 • ขอแนะนำ EXAC ให้รู้จักกันนะครับ

  calendar icon20.03.2020
 • เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2563 EXAC จัดงานสัมมนาออนไลน์ (EXAC Online Forum) "ชี้โอกาสส่งออก หลังโควิด-19 : Mingalaba วันนี้ที่เมียนมา” โดย EXIM ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชี้โอกาสทำธุรกิจส่งออกในเมียนมา ธุรก...

  calendar icon21.05.2020
 • นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดงานสัมมนาและถ่ายภาพร่วมกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเสริมความเป็นเลิศด้านการค้าเพื่อผู้ประกอบการส่งออก “หลักสูต...

  calendar icon12.03.2020