ข่าวล่าสุด board icon

 • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXAC) มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทุกภาคส่วน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดก...

  calendar icon23.03.2022
 • แหล่งเงินทุนของ SMEs ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXAC) เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มีหน้าที่เป็น One Stop Service เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการแก่ลูกค้าของธนาคารแ...

  calendar icon28.12.2021
 • Transformation ทางรอด SMEs หากจะพูดถึงคำว่า “เศรษฐกิจดิจิทัล” หรือ “Digital Economy” ชาว SMEs ทั้งหลายอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัว บางคนไม่รู้ว่าคืออะไร บางคนไม่เข้าใจเศรษฐกิจดิจิทัลเกี่ยวอ...

  calendar icon25.12.2021
 • ภาษีที่ผู้ประกอบการ SMEs ต้องรู้ ในยุคสมัยที่ใครๆ ก็อยากมีธุรกิจส่วนตัว เพราะเทคโนโลยีเอื้ออำนวย แต่การจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ที่ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่เพียงแต่จะเก่งทางการตลาด ขายสินค้าได้มาก มีลูกค้าในมือ และมีช่อง...

  calendar icon20.12.2021
 • ก่อนที่จะอ่านบทความนี้ ผู้เขียนขอแนะนำให้คลิกอ่านบทความก่อนหน้า คือ ที่มาของ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” https://exac.exim.go.th/list-view/20200707111848 ‘Sustainable Business’ เท...

  calendar icon11.12.2021
 • วันที่ 24 สิงหาคม 2564 Exporter World Talk EP: 22 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า เชิญ คุณธรรมนาถ ตันติศิริวิทย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คิงปิงกรุ๊ป จำกัด มาสนทนาในหัวข้อ "ขายดีแบบ E-Commerce " แนะนำเทคนิคการ...

  calendar icon29.11.2021
 • วันที่ 10 สิงหาคม 2564 Exporter World Talk EP:24 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า เชิญ คุณสมพัฒน์ สธนวรรธน์ ผู้บริหาร บริษัท โอมมี่ เยลลี่ จำกัด มาสนทนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในเรื่อง “ธุรกิจดี เมื่อมีที่...

  calendar icon29.11.2021
 • วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 Exporter World Talk EP:23 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า เชิญ คุณมีชัยนันท์ จริยวิลาศกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทแม็คริช โพรเกรสจำกัด มาสนทนาในหัวข้อ "ส่งออกอย่างไรให้ประสบความ...

  calendar icon29.11.2021
 • วันที่ 6 กรกรฎาคม 2564 Exporter World Talk EP: 22 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า เชิญ คุณพรรณี ชิตรัตฐา กรรมการผู้จัดการ บริษัทคัพเวอร์ เอิร์ท จำกัด มาสนทนาในหัวข้อ "พามือใหม่ ไปหาตลาดต่างประเทศ" ฟังประสบการณ์ตรงจากผู้ส่งอ...

  calendar icon29.11.2021