ข่าวล่าสุด board icon

 • รับสมัครแล้ววันนี้กับหลักสูตร TOP X รุ่นที่ 1EXPOSE - EXPAND - EXPORT(รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่าน)เปิดรับนักธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมสมัครเรียนโครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับเจ้าของกิจการและผู้บริหารเพื่อการพัฒนาและต...

  calendar icon16.09.2022
 • SMEs Export Studio โครงการปั้นแบรนด์ พร้อมบริการออกแบบโลโก้และแพคเกจจิ้งสำหรับ SMEs ฟรี❗ ช่วยปั้นแบรนด์ให้ทันสมัย ตรงกลุ่มเป้าหมาย พบนักออกแบบมืออาชีพ ยกระดับเป็นสินค้าส่งออกสู่ตลาดโลก บริการออกแบบโดยนักออกแบบมืออ...

  calendar icon31.08.2022
 • รายละเอียด หลักสูตรนักรบการค้าและการลงทุน (ExportChampion) กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการนิติบุคคลที่มีประสบการณ์ส่งออก ซึ่งมีความพร้อมในการขยายตลาดการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ ...

  calendar icon30.08.2022
 • รายละเอียด หลักสูตรส่งออกอย่างโปร กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการนิติบุคคลที่สินค้ามีความพร้อมในการก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ ต้องการเพิ่มเติมความรู้ด้านการส่งออกเพื่อสร้างรากฐานธุรกิจที่มั่นคงแข็งแรง ...

  calendar icon30.08.2022
 • รายละเอียด หลักสูตรผู้ส่งออกป้ายแดง กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ต้องการพัฒนาสินค้าและวางรากฐานทางธุรกิจ เพื่อเริ่มต้นส่งออก รายวิชาสำหรับบุคคลธรรมดา การวาง...

  calendar icon29.08.2022
 • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXAC) มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทุกภาคส่วน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดก...

  calendar icon23.03.2022
 • แหล่งเงินทุนของ SMEs ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXAC) เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มีหน้าที่เป็น One Stop Service เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการแก่ลูกค้าของธนาคารแ...

  calendar icon28.12.2021
 • Transformation ทางรอด SMEs หากจะพูดถึงคำว่า “เศรษฐกิจดิจิทัล” หรือ “Digital Economy” ชาว SMEs ทั้งหลายอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัว บางคนไม่รู้ว่าคืออะไร บางคนไม่เข้าใจเศรษฐกิจดิจิทัลเกี่ยวอ...

  calendar icon25.12.2021
 • ภาษีที่ผู้ประกอบการ SMEs ต้องรู้ ในยุคสมัยที่ใครๆ ก็อยากมีธุรกิจส่วนตัว เพราะเทคโนโลยีเอื้ออำนวย แต่การจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ที่ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่เพียงแต่จะเก่งทางการตลาด ขายสินค้าได้มาก มีลูกค้าในมือ และมีช่อง...

  calendar icon20.12.2021