ข่าวล่าสุด board icon

 • ก่อนที่จะอ่านบทความนี้ ผู้เขียนขอแนะนำให้คลิกอ่านบทความก่อนหน้า คือ ที่มาของ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” https://exac.exim.go.th/list-view/20200707111848 ‘Sustainable Business’ เท...

  calendar icon11.12.2021
 • วันที่ 24 สิงหาคม 2564 Exporter World Talk EP: 22 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า เชิญ คุณธรรมนาถ ตันติศิริวิทย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คิงปิงกรุ๊ป จำกัด มาสนทนาในหัวข้อ "ขายดีแบบ E-Commerce " แนะนำเทคนิคการ...

  calendar icon29.11.2021
 • วันที่ 10 สิงหาคม 2564 Exporter World Talk EP:24 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า เชิญ คุณสมพัฒน์ สธนวรรธน์ ผู้บริหาร บริษัท โอมมี่ เยลลี่ จำกัด มาสนทนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในเรื่อง “ธุรกิจดี เมื่อมีที่...

  calendar icon29.11.2021
 • วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 Exporter World Talk EP:23 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า เชิญ คุณมีชัยนันท์ จริยวิลาศกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทแม็คริช โพรเกรสจำกัด มาสนทนาในหัวข้อ "ส่งออกอย่างไรให้ประสบความ...

  calendar icon29.11.2021
 • วันที่ 6 กรกรฎาคม 2564 Exporter World Talk EP: 22 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า เชิญ คุณพรรณี ชิตรัตฐา กรรมการผู้จัดการ บริษัทคัพเวอร์ เอิร์ท จำกัด มาสนทนาในหัวข้อ "พามือใหม่ ไปหาตลาดต่างประเทศ" ฟังประสบการณ์ตรงจากผู้ส่งอ...

  calendar icon29.11.2021
 • วันที่ 29 มิถุนายน 2564 Exporter World Talk EP:21 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า เชิญ คุณสมชาย พันธ์นาค ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจธนาคาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มาร่วมแลกเปลี่ยนป...

  calendar icon29.11.2021
 • วันที่ 15 มิถุนายน 2564 Exporter World Talk EP:20 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า เชิญ ผศ.ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาสนทนาในหัวข้อ "นวัตกรรม หัวใจก...

  calendar icon07.09.2021
 • วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 Exporter World Talk EP:19 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า เชิญ ดร.ธีระวุฒิ มูฮำหมัด กรรมการอิสลาม ประจำกรุงเทพมหานคร มาสนทนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในเรื่อง “ฮาลาลไทย ไปตลาดโลก&rdqu...

  calendar icon16.08.2021
 • วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 Exporter World Talk EP: 18 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXAC) เชิญ คุณเนาวรัตน์ แตงไทย นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาพูดคุยในเรื่องของ บทบาทของ อย. ใ...

  calendar icon16.08.2021
 • วันที่ 7 เมษายน 2564 Exporter World Talk EP:16 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า เชิญ คุณอภิรักษ์ แพพ่วง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพริทอเรีย แอฟริกาใต้ กระทรวงพาณิชย์ มาคุยกันในเรื่...

  calendar icon13.08.2021