ข่าวล่าสุด board icon

 • ขณะนี้โลกกำลังเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีจากระบบอนาล็อกไปสู่ดิจิทัล (Digital Disruption) โดยมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มรูปแบบ เพราะโรคอุบัติใหม่นี...

  calendar icon03.07.2020
 • ในปัจจุบัน แทบจะทุกมุมถนน เราจะพบว่า มีร้านกาแฟเปิดใหม่เกิดขึ้นให้เห็นจนชินตา ทั้งร้านขนาดเล็ก ร้านที่เป็นแบรนด์ไทย หรือที่เป็นสาขาจากแบรนด์ต่างชาติ มีให้นักดื่มได้เลือกชิมกันมากมาย วัตถุดิบนั้นก็สามารถสรรหาได้จากทั้งในป...

  calendar icon01.07.2020
 • โครงการความร่วมมือThai SMEs to Global: เปิดโลกการค้า เจรจาธุรกิจ พิชิตตลาดส่งออก ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ 3 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเท...

  calendar icon26.06.2020
 • เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.63 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXAC) จัดงานสัมมนาEXAC ONLINE ADVISORY“อัปเดตตลาดจีน หลังคลายล็อกดาวน์” โดยวิทยากร คุณวีรชัย มั่นสินธร ประธานสถาบันความร่วมมือ...

  calendar icon25.06.2020
 • วันที่18มิ.ย.2563ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า(EXAC)จัดให้มีการอบรมออนไลน์ผ่านFacebook Groupชื่อTHAI SMEs TO GLOBALในหัวข้อ“ต่อย...

  calendar icon18.06.2020
 • เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2563 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXAC) ได้จัดงานสัมมนา EXAC OnlineAdvisory"อัปเดตตลาดอินโดนีเซีย หลังคลายล็อกดาวน์" เพื่อให้ผู้ประกอบการวางแผนการตลาดไว้ล่วงหน้าหลังจบวิกฤต COVID-19 ...

  calendar icon18.06.2020
 • เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2563 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานกรรมการ EXIM BANK คุณวรรธนา มงคลศรี รองกรรมการผู้จัดการ EXIM BANKและผู้บริหารสถาบันการเงิน เปิดตัวโครงการ...

  calendar icon12.06.2020
 • ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ การค้า สังคมและวัฒนธรรม ทำให้พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนไปเร็ว ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องเพื่อให้ธุรกิจดำเ...

  calendar icon12.06.2020
 • เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.63 EXAC จัดงาน Online Advisory "แบ่งปันประสบการณ์ตลาดส่งออก หาโอกาสหลังวิกฤต" โดยวิทยากร คุณณธกฤษ เอี่ยมสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตองแปดผักผลไม้ จำกัด และคุณยุทธพงษ์ มีแก้ว รักษาการผู้บ...

  calendar icon11.06.2020
 • เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.63 EXAC จัดงาน Online Forum "Sabaidee มีเรื่องเล่าจาก สปป.ลาว" ชี้โอกาสส่งออกหลังโควิด-19 โดยมีวิทยากร คุณวราวุธ มีสายญาติ นายกสมาคมนักธุรกิจไทยใน สปป. ลาว คุณวีรนุช ธรรมศักดิ์ หัวหน้าสำนัก...

  calendar icon05.06.2020