Mostview board icon

 • วันที่18มิ.ย.2563ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า(EXAC)จัดให้มีการอบรมออนไลน์ผ่านFacebook Groupชื่อTHAI SMEs ...

  calendar icon18.06.2020 14:42:09
 • เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.63 EXAC จัดงาน Online Advisory "แบ่งปันประสบการณ์ตลาดส่งออก หาโอกาสหลังวิกฤต" โดยวิทยากร คุณณธกฤษ เอี่ยมสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตองแปดผักผลไม้ ...

  calendar icon11.06.2020 13:51:48
 • วันที่ 17 ส.ค. 2563 กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับวิทยากร ในงานสัมมนาโครงการ Thai Franchise “Your Opportunity” จัดโดย EXAC ผ่าน Program ZOOM เพื่อให้นักลงทุนต่างประเทศม...

  calendar icon18.08.2020 17:55:23
 • เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2563 EXAC จัดงานสัมมนาออนไลน์ (EXAC Online Forum) "ชี้โอกาสส่งออก หลังโควิด-19 : Mingalaba วันนี้ที่เมียนมา” โดย EXIM ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ...

  calendar icon21.05.2020 16:28:36
 • นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดงานสัมมนาและถ่ายภาพร่วมกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเสริมความเป็นเลิศด้านการค...

  calendar icon12.03.2020 11:54:23
 • นายยุทธพงศ์ มีแก้ว (กลาง) ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXAC) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับ นายวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร กรรมการผู้จัดก...

  calendar icon12.03.2020 11:31:54