Mostview board icon

  • เป็นอย่างไรครับ สินค้าเราเตรียมจะลงเรือไปแล้วใช่ไหมครับ รอรับเงินแล้วสิครับ แต่ อย่าชะล่าใจนะครับ เคยเจอข่าวเรือขนสินค้าชนกัน ตู้คอนเทนเนอร์จมลงทะเลไหมครับ จะเป็นอย่างไ...

    calendar icon10.04.2020 13:10:35