Related board icon

  • วันนี้ EXAC by EXIM BANK นำข้อมูลเทรนด์อาหารเพื่อการส่งออก ปี 2020 มาให้ผู้ประกอบการได้อัพเดท เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตกว่าที่เคย เพราะตอนนี้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป ทำให้มูลค่าตลอดของประเภทสินค้านั้น ๆ ก็เปลี่ยนไปด้วยเ...

    calendar icon03.03.2020
  • หากยังส่งออกช่องทางเดิมๆ อาจทำให้ธุรกิจเดินถอยหลัง ดังนั้น ผู้ประกอบการควรอัพเดทช่องทางตลาด การส่งออกใหม่ๆ ในปีนี้ เพราะอาจมองเห็นโอกาสดีๆ ที่ทำให้ธุรกิจในปีนี้โตได้เร็วกว่าเดิม ...

    calendar icon03.03.2020
  • ในปีนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นปีแห่งความผันผวน เพียงแค่เดือนแรกของปี 2563 ก็เจอเรื่องใหญ่ของโลกและในประเทศ ให้น่าตื่นเต้นตกใจกันรายวัน ไล่มาตั้งแต่ปัญหาเรื่องความมั่นคงระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ทำให้หลาย...

    calendar icon03.03.2020