#MID-PRO board icon

 • “ใครที่อยากส่งออก ต้องเริ่มต้นทำธุรกิจอย่างถูกต้อง ตามกฎระเบียบ” ลักษณ์วดี พิพัฒนศิริกุล เจ้าของธุรกิจส่งออกลิปมันออร์แกนิก Lovella Organics บริษัท โลเวลล่าเวิลด์ จำกัด ธุรกิจเปลี่ยนโลกในยุคนี้ ส่วนให...

  calendar icon03.03.2020
 • เมื่อมีความรู้ และแพชชั่น อย่ารอช้า ที่จะเป็นผู้ส่งออก เหมือนกับคุณนัท ณัฐพล รงคุปตวนิช ที่ใช้ความรู้เรื่อง Food Science มาสร้างแบรนด์ Season น้ำหวานเข้มข้นปราศจากน้ำตาล เพื่อให้คนรักความหวานได้อร่อยแต่ไม่ส่งผลเสียต่อสุข...

  calendar icon03.03.2020
 • สินเชื่อส่งออกเพิ่มค่า สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อการส่งออก เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเริ่มต้นส่งออก หรือขยายตลาดส่งออก สนใจบริการ ติดต่อ 0 2271 3700 ต่อ 3511-13 ได้ครับ https://www.exim.go.t...

  calendar icon16.03.2020
 • วาเลนไทน์ วันแห่งความรัก ในมุมธุรกิจส่งออกจะคึกคักและมองหาประโยชน์จากเทศกาลนี้ได้อย่างไร วันนี้ EXAC อยากชวนผู้ประกอบการมองเทศกาลแห่งความรักนี้ ไปด้วยกัน แน่นอนว่าของขวัญอันดับ 1 ที่หนุ่มสาวทั้งโลกนิยมส่งให้กันในวันวา...

  calendar icon03.03.2020
 • Business Matching หรือการจับคู่ธุรกิจ คำสุดฮิตและรู้จักกันดีของผู้ประกอบการที่อยากจะขายสินค้าของตนในต่างประเทศ และมักเข้าร่วมกิจกรรม Business Matching หรืองานแสดงสินค้าต่างๆ การจัด Business Matching มีเป้าหมายเพื่อหาคู่...

  calendar icon03.03.2020