บริการของ EXAC board icon

SMEs Export Studio โครงการปั้นแบรนด์ พร้อมบริการออกแบบโลโก้และแพคเกจจิ้งสำหรับ SMEs ฟรี❗ ช...

calendar icon31.08.2022

การปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการไม่ใช่ความสัมพันธ์เดียวที่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งปร...

calendar icon31.03.2020

หลังจากที่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) จัดตั้ง ศูนย์ความเป็...

calendar icon23.03.2020

ท่านผู้ประกอบการธุรกิจ ทั้งที่กำลังจะเริ่มต้นกิจการ หรือดำเนินกิจการแล้ว สามารถติดต่อขอคำปรึกษา...

calendar icon16.03.2020

Business Matching หรือการจับคู่ธุรกิจ คำสุดฮิตและรู้จักกันดีของผู้ประกอบการที่อยากจะขายสินค้าขอ...

calendar icon03.03.2020