board icon

เคล็ด(ไม่)ลับ สำหรับนักส่งออกมือใหม่1. การซื้อขายครั้งแรกจำเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ : ในการซื้อขายครั้งแรก ผู้ซื้อทั่วไปมักจะซื้อสินค้าในปริมาณที่ไม่มากเพื่อเป็นการทดลองตลาดว่าสินค้าสามารถขายได้หรือไม่ในตลาดต่างประเทศ...

calendar icon13.05.2020

ขอแนะนำ EXAC ให้รู้จักกันนะครับ

calendar icon20.03.2020

วันที่18มิ.ย.2563ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า(EXAC)จัดให้มีการอบรมออนไลน์ผ่านFacebook Groupชื่อTHAI SMEs TO GLOBALในหัวข้อ“ต่อย...

calendar icon18.06.2020

อุตสาหกรรมเริ่มพักหนี้และขยายระยะเวลาผ่อนชำระ ให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิชะลอตัวเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย...

calendar icon30.03.2020

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.63 EXAC จัดงาน Online Advisory "แบ่งปันประสบการณ์ตลาดส่งออก หาโอกาสหลังวิกฤต" โดยวิทยากร คุณณธกฤษ เอี่ยมสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตองแปดผักผลไม้ จำกัด และคุณยุทธพงษ์ มีแก้ว รักษาการผู้บ...

calendar icon11.06.2020

วันที่ 17 ส.ค. 2563 กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับวิทยากร ในงานสัมมนาโครงการ Thai Franchise “Your Opportunity” จัดโดย EXAC ผ่าน Program ZOOM เพื่อให้นักลงทุนต่างประเทศมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกลงทุนในธุรกิ...

calendar icon18.08.2020

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2563 EXAC จัดงานสัมมนาออนไลน์ (EXAC Online Forum) "ชี้โอกาสส่งออก หลังโควิด-19 : Mingalaba วันนี้ที่เมียนมา” โดย EXIM ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชี้โอกาสทำธุรกิจส่งออกในเมียนมา ธุรก...

calendar icon21.05.2020

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 10 มี.ค.2563 รัฐบาลได้อนุมัติมาตรการช่วยเหลือเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ดังนี้ 1. มาตรการสิน...

calendar icon25.03.2020

สรุปจากข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 27/2564 นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 อนุมัติหลักการของร่างพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประก...

calendar icon27.04.2021