board icon

จากอดีตนักร้องคู่ดูโอชื่อดัง “โน้ต-ตูน” สุภัชชา ปิตินันท์ สาวสวยดีกรีปริญญาโทวิศวะ ได้ผันตัวมาเป็น Working Mom หลังจากที่แต่งงานและมีลูก ทำธุรกิจหลายอย่าง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเสื้อผ้าแบรนด์ Minisize Me ...

calendar icon19.03.2020

ในช่วงที่หลายๆบริษัท ได้ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่อยู่กับบ้าน เพื่อลดการแพร่กระจายและการติดต่อของเชื้อ Covid-19 นั้น การประชุมทางไกล หรือ Online Meeting จะเข้ามามีบทบาทในการทำงานเป็นอย่างมาก ในการระดมความคิดและประชุมเพื่อห...

calendar icon24.04.2020

“ใครที่อยากส่งออก ต้องเริ่มต้นทำธุรกิจอย่างถูกต้อง ตามกฎระเบียบ” ลักษณ์วดี พิพัฒนศิริกุล เจ้าของธุรกิจส่งออกลิปมันออร์แกนิก Lovella Organics บริษัท โลเวลล่าเวิลด์ จำกัด ธุรกิจเปลี่ยนโลกในยุคนี้ ส่วนให...

calendar icon03.03.2020

ในปีนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นปีแห่งความผันผวน เพียงแค่เดือนแรกของปี 2563 ก็เจอเรื่องใหญ่ของโลกและในประเทศ ให้น่าตื่นเต้นตกใจกันรายวัน ไล่มาตั้งแต่ปัญหาเรื่องความมั่นคงระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ทำให้หลาย...

calendar icon03.03.2020

การปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการไม่ใช่ความสัมพันธ์เดียวที่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มีกับลูกค้า หลังจากเป็นแหล่งเงินให้ผู้ประกอบการไปขยายธุรกิจแล้ว ธนาคารยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้ก...

calendar icon31.03.2020

วันที่ 5 มีนาคม 2564 Exporter World Talk EP:11 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า เชิญ คุณภรภัทร พันธ์งอก อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา มาสนทนา ‘ อัปเด...

calendar icon17.05.2021

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 Exporter World Talk EP:20 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า เชิญ ผศ.ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาสนทนาในหัวข้อ "นวัตกรรม หัวใจก...

calendar icon07.09.2021

วันที่ 5 มีนาคม 2564 Exporter World Talk EP:5 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า เชิญ คุณมงคล ลีลาธรรม ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มาสนทนาในเรื่อง ‘ ปฏิวัติ SMEs ด้วยดิจิทัล &rsqu...

calendar icon10.05.2021

วันที่ 12 มีนาคม 2564 Exporter World Talk EP: 12 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า เชิญคุณจัตุเดช คุปตาภา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยรีเฟอร์เอ็กซ์เพรส จำกัด มาสนทนา ในเรื่อง ‘ตู้คอนเทนเนอร์เย็น ซัพพลายเชนที่มาแร...

calendar icon31.05.2021

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 Exporter World Talk EP:24 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า เชิญ คุณสมพัฒน์ สธนวรรธน์ ผู้บริหาร บริษัท โอมมี่ เยลลี่ จำกัด มาสนทนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในเรื่อง “ธุรกิจดี เมื่อมีที่...

calendar icon29.11.2021